parokirasiya:

"Nahin Nahin! Maare ko aapke sath hi rehna hai"


parokirasiya:

dekha tha maine taare aankhon main uske liye bechainy aur tarap. dekha tha maine taare aawaz main uske liye fikar.  dikhta hai, jiss tara se tu usse chuhta hai, fikar karta hai…

toh kya hai uske aur taare beech?